Подільський Енергоконсалтинг

Реконструкція ПС 110/10 кВ "Гнатків"

Завершено реконструкцію ПС 110/10 кВ "Гнатків" в зв’язку з приєднанням фотогальванічної електростанції ТОВ "РЕНДЖИ ТОМАШПІЛЬ". Під час реконструкції було виконано роботи з заміни існуючого блоку ВД-КЗ 110 кВ на елегазовий вимикач та трансформаторів струму 110 кВ, установки КРПЗ 10 кВ в складі двох лінійних комірок 10 кВ з приєднанням її до існуючих КРУН 10 кВ через перехідну шафу, а також встановлення ТВП №2. В обсягах даної роботи виконано прокладання кабельної лінії 10 кВ Л-1 від комірки 10 кВ РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ "Гнатків" до комірки 10 кВ РУ-10 кВ на території фотогальванічної електростанції ТОВ "РЕНДЖИ ТОМАШПІЛЬ", а також прокладання кабельної лінії 10 кВ Л-2 від комірки 10 кВ РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ "Гнатків" до комірки 10 кВ РУ-10 кВ на території ФЕС ТОВ "РЕНДЖИ ТОМАШПІЛЬ".

Реконструкція ПС 110/10 кВ "Гнатків"