Подільський Енергоконсалтинг

Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Чернятка"

Завершено реконструкцію ПС 110/35/10 кВ "Чернятка" в зв’язку з приєднанням фотогальванічної електростанції ТОВ "РЕНДЖИ БЕРШАДЬ". Під час реконструкції було виконано наступні роботи:

заміна існуючого блоку ВД-КЗ 110 кВ на елегазовий вимикач;

заміна існуючих вентильних розрядників 110 кВ та 10 кВ Т-1 на нелінійні обмежувачі перенапруги;

встановлення нового модульного КРПЗ-10 кВ в складі лінійної комірки 10 кВ з приєднанням її до існуючого КРУН-10 кВ через перехідну шафу;

встановлення шафи розподілу оперативного струму постійної напруги.

реконструкція схеми власних потреб ПС шляхом реконструкції існуючого щита власних потреб та встановлення ТВП-2.

Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Чернятка"