Подільський Енергоконсалтинг

ПС «Хмельницька»

ТОВ «Подільський енергоконсалтинг» виконало проект реконструкції (модернізації) ПС 330/110/10 кВ «Хмельницька» із заміною силового автотрансформатора АТ-2 з улаштуванням нового оливо приймача; вентильних розрядників 110 та 10 кВ автотрансформатора на нові нелінійні обмежувачі перенапруги та реконструкцію кабельних лотків.  Модернізація підстанції підвищить надійність роботи мережі єдиної енергосистеми України.

ПС «Хмельницька»

Проект реконструкції (модернізації) ПС 330/110/10 кВ «Хмельницька»