Подільський Енергоконсалтинг

ПС «Сигнал»

ТОВ «Подільський енергоконсалтинг» виконало проект реконструкції ПС 110/35/10 кВ «Сигнал». Розроблені проектні рішення на заміну силового трансформатора Т-1 типу ТДТНГ-15000/110 на новий типу ТДТН-16000/110 та високовольтного обладнання комірки 110 кВ та 35 кВ Т-1 з заміною фізично зношених залізобетонних порталів та опорних стійок, а також реконструкцію релейного захисту Т-1. Крім того, за даним проектом виконується заміна існуючих трансформаторів струму 10 кВ Т-1, організація постійного оперативного та заміна ТВП Т-1. Реконструкція підстанції підвищить надійність електропостачання споживачів Вінницької області.

ПС «Сигнал»

Розроблені проектні рішення на заміну силового трансформатора Т-1 типу ТДТНГ-15000/110