Подільський Енергоконсалтинг

ТЕО ПЛ 110 кВ від ПС-750 кВ «Вінницька»

Метою розробки ТЕО є розвантаження існуючих повітряних ліній 110 кВ розподільчого кільця м. Вінниці шляхом будівництва нової підстанції 110 кВ «Вузлова» та двохланцюгової повітряної лінії 110 кВ від зазначеної підстанції до підстанції 750/330/110 кВ  «Вінницька». Цей захід спрямований на збільшення обсягів постачання електроенергії з метою розвитку промислової зони та залучення додаткових інвестицій. 

ТЕО розроблені в 2011 році.

ТЕО ПЛ 110 кВ від ПС-750 кВ «Вінницька»

Техніко-економічне обґрунтування будівництва ПЛ 110 кВ від ПС-750 кВ «Вінницька» до ПС-110 кВ «Вузлова»

«Техніко-економічне обгрунтування розроблено на високому професійному  рівні з максимально можливою оцінкою впливу на  мережі 110 кВ міста Вінниці та області.» - ПАТ «Вінницяобленерго»