Подільський Енергоконсалтинг

ПЛ-110 кВ «Вінницька»

Проект будівництва  ПЛ-110 кВ  від ПС-750 кВ «Вінницька» до  ПС-110 кВ «Східна», двостадійне проектування: проект (П) та робоча документація (Р). 

ПЛ-110 кВ «Вінницька»

Виконано проект будівництва ПЛ-110 кВ від ПС-750 кВ «Вінницька»