Подільський Енергоконсалтинг

Розроблено проект для ПАТ «Вінницяобленерго»

Проект будівництва  ПЛ-110 кВ  від ПС-750 кВ «Вінницька» до  ПС-110 кВ «Східна», двостадійне проектування: проект (П) та робоча документація (Р). Замовник: ПАТ «Вінницяобленерго»