Подільський Енергоконсалтинг

Нова підстанція «Рошен»!!!

Закінчено будівництво нової ПС 110/10 кВ «ВКФ» з трансформаторами 2х25 МВА, зі схемою ВРУ-110 кВ типу 110-2 і схемою ЗРУ-10 кВ типу 10-1. 

ПС 110/10 кВ "ВКФ"