Подільський Енергоконсалтинг

ВСО «Вінницяелектротехнологія»

Підприємство «Вінницяелектротехнологія»(«ВЕТ») було створене у 1982   р., а з 2001 року входить до складу ДП НЕК «Укренерго» як відособлена структурна одиниця (ВСО).

Діяльність ВСО «ВЕТ» спрямована на вирішення низки існуючих проблем електроенергетики:

- розробка і впровадження нових технологій, які забезпечують зменшення технологічних втрат електроенергії на її транспорт;

- розробка і виготовлення сучасних зразків пристроїв, механізмів і засобів захисту, які скорочують строки виконання робіт в електричних мережах усіх рівнів;

- розробка безпечних технологій та пристроїв виконання ремонтно-експлуатаційних робіт в електричних мережах.